กิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานรายละเอียด :
    

     เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายเดชภณ แก้วคุ้มภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น 

(1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

(2)  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(3)  การทำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

(4)  การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(5)  กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

(6)  กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

     ในการนี้ นายเดชภณ แก้วคุ้มภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**