กิจกรรม : วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ จัดทำโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชน ได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นฐานรากสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปประเทศ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562    อ่าน 142 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**