ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2564