ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ เรื่องการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโรงประชุม (ตอนที่2) ม.11 ต.นาไม้ไผ่
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2565