ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการ วางท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูป พร้อมก่อสร้างผนังหูช้าง คสล.สายต้นส้าน - วังถ้ำ หมู่ที่ 13
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2561