ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์ บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์ บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่ สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ เว็บไซด์ www.oservicethai.com/namaiphai หรือ สแกน QR Code

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2562