ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.121-03 สายราษฎร์ หมู่ที่ 6 บ้านนาไม้ไผ่ ตำบลนาไม้ไผ่ จำนวน 2 ช่วง พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. ด้วยวิธ
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2563