กิจการสภา ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ประจำปี 2564
   
 
   
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ก.ย. 2564