ข้อบัญญัติงบประมาณ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   

 -

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2562