รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ก.ค. 2559