รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปทใ (LPA) ประจำปี 2562
   
 
   

 -

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ก.ย. 2562