ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการวาระการดำรงตำหน่งและการพ้น จากตำแหน่งของกรรมการใน คณะกรรมการสภาการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ส.ค. 2563