รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.นาไม้ไผ่ ประจำปี 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ต.ค. 2563